V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne bezpečnostných dverí volajte prosím našu infolinku.


Ďalšie značky:

Uzamykacie systémy EVVA DUAL

Náhľad
kľúč DUAL
Náhľad
vložka DUAL
Náhľad
špeciálne úpravy
produkt

DUAL

Certifikát SKTC -103 č. 00482/103/3/2001 bezp. trieda proti vlámaniu 4 (podľa STN 96 7703, STN 16 5190)

Základná konštrukcia vychádza z overenej konštrukcie vložky 3KS. Systém tvorí pozdĺžny profil kľúča a špeciálne blokovacie segmenty - lamely (12 ks). Zasunutím správneho kľúča blokovacie segmenty skontrolujú správnosť kombinácie kľúča a umožnia zapadnúť z oboch strán valca vložky uzatváracím prvkom. Potom môže dôjsť k otočeniu kľúča a tým aj valca cylindrickej vložky. Kľúč je použiteľný obojstranne, t.j. otvára aj pri pootočení o 180°. Veľký počet kombinačných možností. Konštrukcia vložky a kľúča sú patentovo chránené. Pre jeden profil kľúča sú k dispozícii minimálne 1,3 miliardy efektívnych kombinácií. 100% ochrana proti vyhmataniu planžetou. Ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu je tvorená z oceľových a tvrdokovových prvkov. Cylindrická vložka DUAL je vyrábaná v modulovom stavebnicovom systéme SYMO.
  • kľúč je použiteľný obojstranne
  • systém ma ochranu proti vyhmatnutiu, odvŕtaniu a vytrhnutiu valca, dodáva sa aj bez týchto prvkov (zlacnenie systému - napr. vnútorné dvere)
  • veľký počet kombinačných možností
  • ochrana výroby duplikátov kľúčov - patentovo chránené
  • výroba v modulovom stavebnicovom systéme SYMO
Špeciálne úpravy:
ARS - ochrana proti vytrhnutiu valca vložky
BSZ - obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka (možnosť uzamknutia alebo otvorenia dverí aj pri vložení kľúča z druhej strany dverí)
SSW - ochrana proti prachu a poveternostným vplyvom
ZR - cylindrická vložka je osadená ozubeným koliečkom