V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne bezpečnostných dverí volajte prosím našu infolinku.


Ďalšie značky:

Uzamykacie systémy EVVA 3KS

Náhľad
kľúč 3KS
Náhľad
vložka 3KS
Náhľad
špeciálne úpravy
produkt

3KS

Certifikát SKTC -103 č. 00097/103/3/2001 bezp. trieda proti vlámaniu 4 (podľa STN 96 7703, STN 16 5190)

Cylindrická vložka, ktorú tvorí 12 zádržných segmentov bez pružín a dve kontrolné lišty. Táto konštrukcia v spojení s neobmedzenými variantmi pozdĺžnych profilov kľúča umožňuje až 30 biliónov kombinačných možností. Kľúč je použiteľný obojstranne. Každý uzamykací systém je unikát. Vložka z tvrdokovu má ochranu proti vyhmataniu a vytrhnutiu jadra. 100 % odolnosť proti vyhmataniu planžetou. Technická (nemožno skopírovať kľúč), organizačná (bezpečnostná karta) a právna (patentovo chránený profil) ochrana výroby duplikátu kľúča. Vysoká odolnosť proti znečisteniu mechanizmu cylindrickej vložky.
  • kľúč je použiteľný obojstranne
  • každý uzamykací systém je unikát
  • ochranné prvky z tvrdokovu proti vyhmatnutiu, odvŕtaniu a roztrhnutiu vložky
  • vysoká odolnosť proti znečisteniu mechanizmu cylindrickej vložky
  • ochrana výroby duplikátu kľúča - patentovo chránené
  • výroba v modulovom stavebnicovom systéme SYMO
Špeciálne úpravy:
VARIO - možnosť dvojitého prekódovania cylindrickej vložky (pri strate kľúča)
ARS - ochrana proti vytrhnutiu valca vložky
BSZ - obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka (možnosť uzamknutia alebo otvorenia dverí aj pri vložení kľúča z druhej strany dverí)
GEFE - vložka sa dá otvoriť špeciálnym kľúčom v prípade nebezpečia, aj keď je z druhej strany v akejkoľvek polohe zasunutý kľúč
SSW - ochrana proti prachu a poveternostným vplyvom
ZR - cylindrická vložka je osadená ozubeným koliečkom