V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne bezpečnostných dverí volajte prosím našu infolinku.
Katalóg na stiahnutie:


Porta doorsKeby sa ktokoľvek pokúsil o zmapovanie histórie dverí s využitím historických materiálov, techník, výroby a štýlu, ktoré sú charakteristické pre dvere v rôznych miestach a dobe, vznikla by fascinujúca história, v ktorej sa spoločensko-politické dianie často odohrávalo za dverami, na ich prahu, alebo niekde medzi nimi. Môžeme smelo povedať, že dvere to je pohybovo- plastická idea, ktorej hlavnou náplňou je oddeľovať jednu časť od druhej.
Medziiným, dvere to nie je iba časť bývania či verejných miest: dvere sú predovšetkým každodenným spoločníkom pri ľudských aktivitách, pri práci, pri odpočinku, pri trávení radostných chvíľ, pri jednaniach a v neposlednom rade pri rozvíjaní medziľudských vzťahov. Tento možno nezvyčajný pohľad na dvere odkrýva celkom nečakanú funkciu v každodennom bytí človeka.

PORTA KMI Poland pokračujúc v najlepších tradíciách spojených s výrobou dverí predkladá katalóg PORTA DOORS, ktorý Vás zavedie do najmodernejších výdobytkov v oblasti štylistiky, vzorov a technológie tykajúcej sa dverí. Určite si vyberiete z toho veľkého množstva návrhov riešenia pre Vás, vďaka ktorým vznikne Váš individuálny príbeh.
Všetky modely predstavujú najvyššiu kvality výkonu a spoľahlivosti ich používania. Prihliadame na každý detail konštrukcie našich výrobkov, pričom pamätáme, že Vaše plné uspokojenie je satisfakcia pre celý kolektív zamestnancov PORTA KMI Poland.